tirsdag 9. juni 2015

Langs åaJeg har kommet til å bli glad for ordet ”å”. Ikke en bekk, heller ikke en elv – men noe midt imellom. Klangen i denne ene vokalen kan gi assosiasjoner til både rolig bevegelse og hurtige løp med brus og fresende skum.

Uansett er jeg på vei til et for meg velsignet sted på jordskorpen, nemlig Brattfallet som ligger langs elva Kugga.  Eller Kuggerudsåa, som det het i dagligtale.                                                                                                             


I dag kommer jeg riktignok bakveien ovenfra, langs et nesten gjengrodd tråkk langs bredden. En sti som trolig er fra tider da fiske ikke ble drevet som hobby, men ga et høyst kjærkomment bidrag til kosten.                                                                                                                                 
Slik kommer jeg forbi vennlige plasser som absolutt er verdt å besøke igjen senere.

Tilbake ved Brattfallet, nok en gang!

Mer om dette stedet er å lese i innlegget HER.

Ingen kommentarer: